ZelfKonfrontatieMethode©: doeltreffende aanpak voor zelfonderzoek

Je hebt last van hoogoplopende conflicten op het werk of privé. Je zit vastgeroest in oude, hardnekkige patronen. Je hebt moeite om verdrietige of traumatische gebeurtenissen te verwerken. Of je kampt al langere tijd met een chronisch gebrek aan energie. Er zijn diverse aanleidingen om te kiezen voor een zelfonderzoek. Met de beproefde, wetenschappelijk onderbouwde Zelfkonfrontatiemethode© (ZKM) focus je zowel in gevoel als gedrag op de toekomst.

Hoe werkt een zelfonderzoek? 

Dialoog en (zelf)reflectie lopen als een rode draad door het zelfonderzoek. Je blikt eerst terug op het verloop van je leven en werk. Op basis van jouw levensverhaal leg je niet alleen de vinger op dilemma’s, belemmeringen en negatieve ervaringen. Je brengt ook positieve ervaringen en kansen onder woorden. Vanuit de drie-eenheid ‘verleden-heden-toekomst’ herken je bewuste en onbewuste drijfveren en patronen. Deze observaties leiden tot bewustwording: je (her)ontdekt je eigen inspiratie, kracht en mogelijkheden. Uiteindelijk maak je gefundeerde keuzes voor de toekomst en zet je verandering blijvend in gang.

Review ZKM: 

Het is echt mijn traject geweest. Er is me niets opgelegd. Kaders waren duidelijk, ik heb het ervaren als een gezamenlijke zoektocht.  Ik kreeg alle ruimte om inzicht te krijgen in wat voor mij belangrijk was.  Ervaringen werden geordend en ik kon mijn betekenis er aan geven. Ik heb het gevoel dat ik de patronen en overtuigingen ook zélf heb ontdekt en dat vind ik de kracht van een ZKM traject.

– Manager klantservices

Geïnteresseerd in ZKM-Zelfonderzoek?

Een zelfonderzoek volgens de Zelfkonfrontatiemethode© vergt ongeveer 10 uur van je tijd, gedurende een tijdsbestek van 3 weken.  Met de inzichten die je opdoet, geef je verder vorm en inhoud aan je persoonlijk ontwikkelingstraject. Zo nodig kies je na het Zelfonderzoek voor een aantal aanvullende coaching sessies ter begeleiding van je veranderingsproces. Bernadette Cousin beschikt over het kwaliteitskeurmerk van de ZKM-vereniging, maakt gebruik van een uniek evaluatiesysteem en heeft de afgelopen jaren tientallen personen succesvol begeleid met de Zelfkonfrontatiemethode©.

Meer informatie of een afspraak? Stuur een mailtje of bel: 06-38747743
bureauc