Visie en filosofie

In haar filosofie zijn dialoog en zelfreflectie randvoorwaarden om te werken aan blijvende verandering. Ze onderschrijft de Griekse filosoof Plato: ‘Soms is de vraag belangrijker dan het antwoord.’ Bernadette ziet het als een uitdaging om kansen in werk en leven te ontdekken. Haar aanpak focust zich op ‘eerst onderzoeken, dan pas oplossen’. Graag houdt ze individuen en teams daarbij een spiegel voor: Situaties kun je niet veranderen, wel je kijk op situaties. Het is in haar ogen de kunst om te onderzoeken waar je naar toe wilt, in plaats van waar je van af wil. Hoe lastig je leven soms ook loopt, ze onderzoekt graag met jou waar je mogelijkheden liggen.  In het Engels bestaat daar een prachtige oneliner voor: ‘From fixing what’s wrong to building what’s strong’.

‘From fixing what’s wrong to building what’s strong’.

Dialoog en reflectie als instrumentarium

Dialoog en reflectie zijn onmisbaar om persoonlijke en professionele groei te coachen en te begeleiden. Bernadette Cousin inspireert en stimuleert om samen een dialoog aan te gaan. Ze observeert, spiegelt, luistert, vraagt door en confronteert als dat nodig is. Je bouwt op elkaar voort, vult elkaar aan en je leert van elkaar. Uit kruisbestuiving, verbinding en verdieping ontstaan nieuwe of herwonnen inzichten die je verder brengen.

Focus op zelfredzaamheid en eigenaarschap

Een groter welbevinden, meer daadkracht of een hoger energieniveau? Bernadette Cousin helpt om hardnekkige patronen te herkennen en te doorbreken of oude gewoontes te ontrafelen en los te laten. Daarbij zet ze in op zelfregie. Bij verandering is het de kunst om zelfredzaam te worden en het eigenaarschap over je persoonlijke en professionele leven nieuw leven in te blazen. Als je je daarvan bewust bent, komt de volgende stap: veerkracht tonen, vitaliteit ontwikkelen en duurzaam veranderen.