Dialogisch coachen volgens de PPR-methode

Soms is het lastig om een negatieve spiraal te doorbreken als je je overwegend boos, verdrietig of onzeker voelt. Je slaagt er niet meer in om ‘de dag te plukken’, terwijl je van nature een echte levensgenieter bent. Of je mist de uitdagingen, creativiteit en diepgang in je werk, maar je durft niet voor een andere baan te kiezen. Bovengenoemde dilemma’s brengen je uit balans. Met behulp van de PPR-methode (dialogisch coachen) leer je om innerlijke conflicten te onderzoeken, te begrijpen en te veranderen. Daarbij kijk je niet alleen naar jezelf. Je neemt ook de verhouding tot anderen onder de loep.

dialogisch coachen

Hoe werkt Dialogisch coachen? 

De afkorting PPR staat voor Persoonlijk Positie Repertoire. Bij een dialogisch coachingstraject volgens de PPR-methode breng je je zogenoemde i-positions in kaart. Deze ik-posities zijn de interne posities (of rollen) die je in je persoonlijke of zakelijke leven inneemt. Bijvoorbeeld ‘Ik als leidinggevende’ of ‘Ik als zorgzame’. Maar ook ‘Ik als ambitieus’ of ‘Ik als kwetsbaar’. Tijdens het traject onderzoek je hoe deze verschillende ik-posities zich verhouden tot de ander. Daarbij kijk je vooral naar de personen die een belangrijke rol in jouw leven spelen, zoals je partner, je ouders, je kinderen, je collega’s, je teamgenoten of je leidinggevende. Tijdens een dialoog met jezelf en met anderen ontdek je welke posities de boventoon voeren (bijvoorbeeld Ik als perfectionist) en welke posities ondergesneeuwd raken (bijvoorbeeld Ik als genieter).

Wat levert Dialogisch coachen je op?

Elke positie heeft een stem en een eigen verhaal en kan met de andere posities in gesprek gaan. Via de PPR-methode krijg je inzicht in welke stem krachtig doorklinkt en welke stem dreigt te verstommen. Je krijgt een goed beeld van welke positie kleur geeft aan je leven. En je doorziet welke posities zich manifesteren in grijstinten. Stap voor stap ontstaat een helder beeld van je repertoire aan posities, plus concrete handvatten om die anders in te richten. Met dit zelfinzicht ben je in staat om lastige dilemma’s of innerlijke conflicten te ontrafelen en op te lossen. Zo verhoog je je persoonlijke effectiviteit en leg je het fundament voor een blijvende verandering.

Geïnteresseerd in PPR-coachingstraject? 

Een dialogisch coachingstraject volgens de PPR-methode vergt ongeveer 6 á 7 uur van je tijd. Deze tijdsinvestering omvat het onderzoek, de uitwerking en de nabespreking. Met behulp van de nieuwe inzichten en betekenissen krijg je privé of zakelijk de regie weer in handen. Zo nodig kies je na het PPR-traject voor een aantal aanvullende coachingssessies. Bernadette Cousin heeft de afgelopen jaren tientallen personen succesvol gecoacht met de PPR-methode.

Meer informatie of een afspraak? Stuur een mailtje of bel: 06-38747743
bureauc